1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Bank Gospodarstwa Krajowego i Toyota podpisują list intencyjny
30 czerwca 2022

Toyota Central Europe partnerem biznesowym Banku Gospodarstwa Krajowego

Podpisano list intencyjny w ramach inicjatywy 3W

Toyota Central Europe (TCE) stała się partnerem biznesowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach inicjatywy 3W. Firmy zadeklarowały wspólne działania na rzecz upowszechniania Idei 3W – m.in. poprzez wymianę wiedzy i wsparcie działań Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W.

Idea 3W to inicjatywa zapoczątkowana w 2021 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zakłada ona stworzenie innowacyjnego sektora gospodarki łączącego wodę, wodór i węgiel w spójny ekosystem społeczno-gospodarczy. W kwietniu br. dołączyło do niej pięć polskich firm. Teraz do świata 3W wkracza także Toyota Central Europe – jeden z pierwszych producentów seryjnych samochodów na wodór.

„Z Toyotą łączą nas wspólne wartości związane ze zrównoważonym rozwojem oraz przekonanie, że zmiany klimatu wymagają inwestycji w nowoczesne i odnawialne źródła energii – czyli m.in. w wodór. Cieszę się, że do inicjatywy 3W Banku Gospodarstwa Krajowego i grona firm 3W dołącza Toyota – partner, z którym wspólnie będziemy inicjować działania na rzecz rozwoju infrastruktury wodorowej i przyjaznego otoczenia prawnego w tym zakresie” – podkreślił Adam Żelezik, dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych BGK.

Wodór przede wszystkim

BGK i TCE zadeklarowali chęć współdziałania i popularyzacji wodoru jako paliwa przyszłości. Planowany jest także rozwój infrastruktury wodorowej i przyjaznego dla niej otoczenia prawnego.

„Transformacja i dywersyfikacja źródeł pozyskiwania energii oraz budowanie bezpieczeństwa energetycznego to wyzwania dnia dzisiejszego. Technologie wodorowe mogą odegrać wiodącą rolę w tych procesach. Strategia Toyoty wprowadzenia na rynek zeroemisyjnego transportu, którego paliwem jest czysty wodór, odpowiada na te wyzwania i wpisuje się w cele Polskiej Strategii Wodorowej. Partnerstwo z Bankiem Gospodarstwa Krajowego stwarza możliwości zintegrowanego i skutecznego działania na rzecz efektywnej realizacji tych celów” – zaznaczył Cezary Kaczmarczyk, Dyrektor Regionalny TCE.

Wymiana wiedzy i wsparcie

Partnerzy mają także wspierać działalność Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W. Jest to powołany przez BGK, Sieć Badawczą Łukasiewicz i wiodące polskie uczelnie ośrodek, który ma usprawniać proces komercjalizacji rozwiązań z obszaru wody, wodoru i węgla, a także wzmacniać współpracę nauki i biznesu. Eksperci BGK i TCE zamierzają przygotowywać materiały, opracowania i raporty, które dotyczą 3W i będą przydatne dla działalności ICI 3W.

Ważnym elementem działalności będzie także tworzenie przyjaznego ekosystemu, który pozwoli na rozwój kadr i edukację w obszarze zrównoważonego wykorzystania trzech zasobów oraz współzależności między nimi. Partnerzy w ramach inicjatywy 3W chcą także pozyskiwać wsparcie dla innowacyjnych projektów, które adresują odpowiedzialne wykorzystanie wody, wodoru i nowoczesnych technologii węglowych w przemyśle motoryzacyjnym i transporcie.

Toyota od lat angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. W 2015 roku koncern ogłosił strategię Toyota Environmental Challenge 2050, która odnosi się do kluczowych globalnych problemów związanych z ochroną środowiska i klimatu. Nisko- i bezemisyjna motoryzacja jest jednym z głównych środków do tego celu.